Motorsåg
Arkiv / Genomförande / Säkerhets- och nödlägesrutiner

Vid all verksamhet, som bedöms ha allvarliga risker, ska det finnas skriftliga instruktioner. Det kan till exempel vara arbete i brant terräng, arbete i stormfälld skog, arbete med kemikalier, arbete vid luftledningar, hantering av fastfällda träd, bärgning av maskiner, etc. Instruktionerna måste vara riskbedömda innan de tas i bruk.

Alla medarbetare ska känna till:

  • Vilka personer som kan första hjälpen
  • Var förstahjälpen-utrustningen finns
  • Vilka telefonnummer som ska användas för att larma
  • Vilken adress arbetsplatsen har (eller GPS-koordinater)

 

"112-appen” delar automatiskt uppringarens position med larmcentralen när du larmar via appen.

 

Medarbetarna ska även ha erforderlig kunskap, utbildning och utrustning vid användning av kemikalier (se avsnittet om kemiska ämnen).

Nödlägesrutiner ska övas med jämna mellanrum (årligen). Övningen kan göras genom att iscensätta ett påhittat scenario eller en ”torrövning” där man går igenom rutinerna med medarbetarna för att se om de vet hur de ska agera.

Nödlägesanslag

Ett nödlägesanslag underlättar att göra rätt i en akutsituation då det kan vara bråttom och man kanske är stressad.

Klistermärke med information om 112-rutin vid nödsituation fås i samband med avtalstecknande för gruppcertifiering enligt PEFC hos SE Certifiering AB. Ytterligare märken kan beställas hos SE Skogsentreprenörerna och SE Certifiering.

En vanlig risk är att förbipasserande kommer för nära maskinerna. Här kan du ladda ner eller beställa varninsskyltar som kan ställas upp på stigar, gångvägar etc. https://www.skogforsk.se/produkter-och-evenemang/ovrigt/varningsskylt-for-skogsmaskiner/

 

Anslag, som är utformat så att det är lätta att känna igen, ska finnas på lämpliga ställen med uppgift om:

  • Var utrustning för första hjälpen finns (all personal ska veta var den finns)
  • Telefonnummer till utryckningsfordon
  • Nödkoordinater

 

I de fall traktdirektiv inte är försedda med nödlägeskoordinater bör dessa tas fram och anslås.

(Se även avsnittet om kemiska riskkällor och kravet på beredskapsplan.)

bg-logs-green

Relevanta dokument

Checklista ny trakt

(docx, 149 kb)

Checklista inför arbete på ny trakt/arbetsställe

Ladda ned

Ladda ner mallar och anpassa dom till er verksamhet.
Berätta gärna om “En säkrare skogsentreprenad” och projektet om du delar vidare.

Relaterade artiklar

29 september, 2022
Nyheter
Riskbedömning

Säker i skogen – Filmer om säkerhet

”Säker i skogen” är en filmserie framtagen för att sprida budskapet om att ta säkerhetsfrågan på allvar i arbete med skogsmaskiner. Filmerna är tillgängliga via Skogforsk webbplats skogforsk.se/sakeriskogen. Filmerna är inga heltäckande beskrivningar...
31 maj, 2021
Allmänna tips
Genomförande

Första hjälpen (L-ABC/HLR)

I en nödsituation är det fråga om minuter. En person som skadats eller som drabbats av ett akut sjukdomsfall måste snabbt få vård. Kunskaper i första hjälpen räddar liv. I AFS 1999:7 § 6 står att det med hänsyn till verksamhetens art, omfattning och sä...