Sågat träd
Arkiv / Allmänna tips / Kom igång med SAM

Nedan är en vägledning för hur du som entreprenör kan gå till väga för att börja med eller förbättra det systematiska arbetsmiljöarbetet i ditt företag. Åtgärderna genomförs och implementeras i den ordning som anges nedan för bästa effekt.

1.     Skyddsombud

Arbetsgivare med fem anställda eller fler, ska utse ett skyddsombud. Skyddsombudet utses av facket eller, om kollektivavtal inte finns, av medarbetarna på arbetsplatsen. De flesta av de aktiviteter som beskrivs nedan ska sedan göras tillsammans med skyddsombudet. Hos arbetsgivare med färre än fem arbetstagare kan det vara bra att ändå utse en medarbetare som är lite extra ansvarig/kunnig kring arbetsmiljöfrågor.

2.     Utbildning

Att arbeta systematiskt med arbetsmiljö behöver inte vara svårt, men det ställer vissa krav på dig som arbetsgivare. Börja med att tillsammans gå utbildningen Säkert skogsarbete. Utbildningen är gratis, via Prevents hemsida.

3.     Arbetsmiljöpolicy

En arbetsmiljöpolicy beskriver på ett övergripande plan hur ni vill arbeta med arbetsmiljöfrågor i ert företag. Den sätter grunden för hela arbetet och berättar vad ni vill uppnå med arbetet. Arbetsmiljöpolicyn behöver inte vara så detaljerad och kom ihåg att allt eftersom ni utvecklar arbetsmiljöarbetet så kan även policyn uppdateras.

Börja på en egen eller använd vår mall nedan som grund. Det är du som arbetsgivare som beslutar om policyn, men involvera gärna skyddsombudet, eller resten av personalen om du vill.

4.     Årshjulet

Nu är det dags att planera arbetsmiljöarbetet. Använd gärna mallen för årshjul som hjälp till en  plan över de aktiviteter som ska genomföras under året. Planen är övergripande och kan vara relativt statisk år efter år. Årshjulet hjälper dig att lägga upp arbetet så att det inte blir övermäktigt och så att inget viktigt glöms bort.

Gör planen synlig för medarbetarna, berätta om hur du planerat arbetsmiljöarbetet så att alla medarbetare känner till det. Kanske är det läge att sätta upp årshjulet på väggen i kojan?

5.     Riskbedömning

Nu när du har koll på grunderna är det dags att genomföra en övergripande riskbedömning för hela företagets verksamhet. Beroende på hur stort företaget är,  och om ni arbetar inom flera områden, kan riskbedömningen eventuellt behöva delas in i flera områden.

  • Riskbedömningen ligger till grund för kommande arbete och fungerar som en vägledning i alla prioriteringar vi gör kring arbetsmiljön.
  • För arbetsmoment där riskerna bedöms som allvarliga ska det finnas skriftliga instruktioner.
  • Använd materialet ”Workshop övergripande risker ” nedan.

6.     System för rapportering av olyckor, tillbud och observationer

Alla olyckor och tillbud ska dokumenteras. Det finns inget krav på IT-system i arbetet men det kan vara till stor hjälp både för den som rapporterar och senare vid uppföljning.

SKIA är ett IT-system som används för att samla in och förvara bland annat olycks- och tillbudsrapporter som görs i verksamheten. Som medlem i Skogsentreprenörerna kan du snabbt komma igång med din rapportering. Skicka in användartalet till AFA-försäkring för att få tillgång till SKIA.

SKIA gör det enklare att hålla reda på alla rapporter, framförallt om ni är många anställda. Om du ändå vill vänta med uppstarten går det bra att använda de mallar som finns i arbetsmiljöhandboken för dokumentation kring olyckor och tillbud. Det viktigaste är att du har det dokumenterat.

bg-logs-green

Relaterade dokument

Workshop övergripande risker

(pptx, 4,70 MB)

Material för att arbeta fram övergripande risker

Ladda ner

Arbetsmiljöpolicy

(docx, 142 kb)

Mall för arbetsmiljöpolicy

Ladda ned

Ladda ner mallar och anpassa dom till er verksamhet.
Berätta gärna om “En säkrare skogsentreprenad” och projektet om du delar vidare.

Relaterade artiklar

9 september, 2021
Allmänna tips

Personalbodar och kojor

Arbetsmiljölagen kapitel 2, 8 § säger att det “I den utsträckning som föranledes av arbetets art och arbetstagarnas behov ska finnas utrymmen och anordningar för personlig hygien, förtäring och vila samt första hjälp vid olycksfall eller sjukdom.”. Dess...
1 juni, 2021
Allmänna tips
Planera

Ensamarbete

Enligt AFS 1982:3 Ensamarbete, ska det på varje arbetsställe där arbete utförs av arbetstagare i fysisk- och/eller social isolering finnas beredskap och rutiner för att minska risker vid sådant arbete. Om ensamarbete innebär stor risk för kroppsskada g...