Avverkning

Projektet "En säkrare skogsentreprenad" drivs av Skogsentreprenörerna med finansiering av Centralfonden och i samarbete med SCA. Syftet med det treåriga projektet är att förbättra det systematiska arbetsmiljöarbetet i skogsbranschen och har bland annat resulterat i den här hemsidan.

Projektet riktar sig till hela branschen, dvs inte enbart till Skogsentreprenörernas medlemmar och företag certifierade genom SE-certifiering. Alla skogsentreprenörer som är aktiva i Sverige har möjlighet att få tillgång till information, mallar, material och rådgivning under projektets tre år. Projektet arbetar även aktivt med exempelvis utbildning för att utveckla samarbetet mellan de stora skogsbolagen och deras entreprenörer.

Projektmål
  • Samla befintligt material och kunskap kring SAM riktat till skogsentreprenörer
  • Identifiera utvecklingsbehov hos entreprenörer rörande arbetsmiljöarbetet
  • Utveckla system (systematik, måste ej vara IT-system) för systematiskt arbetsmiljöarbete skräddarsytt för skogsentreprenörer 
  • Implementera system/arbetssätt hos 350 entreprenörer
Forlec

En säkrare skogsentreprenad för Forlec!

Ett av företagen som fått hjälp tack vare Skogsentreprenörernas arbetsmiljöprojekt En säkrare skogsentreprenad är Forlec i Burträsk, som ägs och drivs av Jimmy och Robert Persson.

Läs mer

två glada skogsentreprenörer