Stockar och skördare
Arkiv / Allmänna tips / Ensamarbete

Enligt AFS 1982:3 Ensamarbete, ska det på varje arbetsställe där arbete utförs av arbetstagare i fysisk- och/eller social isolering finnas beredskap och rutiner för att minska risker vid sådant arbete.

Om ensamarbete innebär stor risk för kroppsskada genom olycksfall ska det ordnas så att arbetstagaren kan få snabb hjälp i en nödsituation (telefonkontakt, nödsändare). Om man inte kan ordna med tillräcklig säkerhet  på annat sätt får arbetet inte utföras utan att en annan person är närvarande under arbetet (t.ex. motormanuell huggning).

Det finns flera olika appar till smartphones som kan användas för att larma, både gratis- och betalappar. Här finns även funktioner för säker hemkomstkontroll. Ett exempel på app är Crystal Alarm.

 

Eftersom arbetet i skogen ofta är organiserat på ett sådant sätt, ex vid maskinell avverkning, att ensamarbete är oundvikligt är det viktigt med bra rutiner för att minska riskerna. Exempel på rutiner för att minska riskerna kan vara:

  • Att alltid ringa en kollega innan man gör riskfyllda arbeten (ex klättrar på maskinen). Ge en beräknad tid för arbetet (ex 15 min) och ring sedan tillbaka när arbetet är klart. Om kollegan inte hört från dig inom den beräknade tiden hör han/hon av sig för att kolla läget.
  • Ha rutiner för säker hemkomst, ex ett telefonsamtal till chefen när man kommit hem på kvällen.
  • Använd särskild utrustning för att kunna larma på hjälp när mobiltäckning saknas. Ex SPOT, Fast Finder eller Garmin inReach.

Relaterade artiklar

9 september, 2021
Allmänna tips

Personalbodar och kojor

Arbetsmiljölagen kapitel 2, 8 § säger att det “I den utsträckning som föranledes av arbetets art och arbetstagarnas behov ska finnas utrymmen och anordningar för personlig hygien, förtäring och vila samt första hjälp vid olycksfall eller sjukdom.”. Dess...
31 maj, 2021
Allmänna tips
Genomförande

Första hjälpen (L-ABC/HLR)

I en nödsituation är det fråga om minuter. En person som skadats eller som drabbats av ett akut sjukdomsfall måste snabbt få vård. Kunskaper i första hjälpen räddar liv. I AFS 1999:7 § 6 står att det med hänsyn till verksamhetens art, omfattning och sä...