Avverkning
Arkiv / Genomförande / Riskbedömning

Riskbedömning är grunden i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Du som entreprenör skall bedöma vilka arbetsförhållanden som kan medföra en risk för ohälsa eller olycksfall. Riskbedömningen och aktiviteter för att minska riskerna utgör tillsammans handlingsplanen för arbetsmiljöarbetet. Planen ska betraktas som ett levande dokument som kontinuerligt följs upp och uppdateras.

Samtal och bedömning av risker för ohälsa och olycksfall görs med fördel på APT/kojmöten samt vid särskilda ronder. Dokumentera riskbedömningen/handlingsplanen skriftligt, exempelvis i nedan mall. (I mallen finns även exempel på risker som är vanligt förekommande hos skogsentreprenörer.)

För att få kvalitét i arbetet är det viktigt att inte göra allt på en gång. Riskbedömningen hjälper dig som entreprenör att prioritera bland riskerna. Åtgärda de allvarligaste riskerna först! Planen ska betraktas som ett levande dokument som kontinuerligt följs upp och uppdateras.

Riskbedömningar görs:

 

Den årliga riskbedömningen innefattar hela verksamheten. Både i skogen, ev verkstad, på kontoret och transporter till och från arbetet. Ditt arbetsmiljöansvar som arbetsgivare sträcker sig från det att dina anställda lämnar hemmet på morgonen tills det att dom kommer hem igen på kvällen. Använd gärna det workshopmaterial som finns bifogat nedan för att göra den första riskbedömningen. Efterföljande år bygger på föregående arbete och kan därför bli enklare.

För arbetsmoment där riskerna bedöms som allvarliga ska det även finnas skriftliga instruktioner. Exempelvis lastning/lossning och arbete i svår terräng.

bg-logs-green

Relevanta dokument

Handlingsplan

(xlsx, 41,2 kb)

Mall för riskbedömning och handlingsplan

Ladda ned

Workshop övergripande risker

(pptx, 4,70 MB)

Material för att arbeta fram övergripande risker.

Ladda ned

Ladda ner mallar och anpassa dom till er verksamhet.
Berätta gärna om “En säkrare skogsentreprenad” och projektet om du delar vidare.

Relaterade artiklar

29 september, 2022
Nyheter
Riskbedömning

Säker i skogen – Filmer om säkerhet

”Säker i skogen” är en filmserie framtagen för att sprida budskapet om att ta säkerhetsfrågan på allvar i arbete med skogsmaskiner. Filmerna är tillgängliga via Skogforsk webbplats skogforsk.se/sakeriskogen. Filmerna är inga heltäckande beskrivningar...
31 maj, 2021
Allmänna tips
Genomförande

Första hjälpen (L-ABC/HLR)

I en nödsituation är det fråga om minuter. En person som skadats eller som drabbats av ett akut sjukdomsfall måste snabbt få vård. Kunskaper i första hjälpen räddar liv. I AFS 1999:7 § 6 står att det med hänsyn till verksamhetens art, omfattning och sä...