Sågat träd
Arkiv / Allmänna tips / Personalbodar och kojor

Arbetsmiljölagen kapitel 2, 8 § säger att det “I den utsträckning som föranledes av arbetets art och arbetstagarnas behov ska finnas utrymmen och anordningar för personlig hygien, förtäring och vila samt första hjälp vid olycksfall eller sjukdom.”. Dessa funktionskrav finns alltid på arbetsmiljön, oavsett vart man verkar. Inom skogsbruket är en vanlig lösning på dessa funktionskrav att ställa upp en sk. koja i anslutning till den trakt man arbetar på. I vissa fall är det inte praktiskt möjligt att ta med eller ställa upp en koja och då finns det möjlighet att lösa funktionskraven på annat sätt. Funktionskraven skall dock alltid uppfyllas.

Arbetsmiljöverket tolkar lagkravet och de krav som ställs på ett systematiskt arbetsmiljöarbete som att nedan funktioner skall finnas möjlighet till: 

  • Toalettbesök
  • Personlig hygien (ex. handtvätt innan maten)
  • Värma och äta mat
  • Tillfredsställande sittplatser (vid kallt väder i uppvärmt utrymme)
  • Möjlighet till ombyte
  • Torkmöjlighet

 

Om arbetsuppgifterna innebär att man blir smutsig, svettig etc. skall medarbetarna dessutom kunna byta om, förvara sina privata kläder separat från arbetskläderna och ha tillgång till omklädningsrum med dusch vid arbetets början och slut.

Vid tillfälligt och kortvarigt arbete, avskilt från bebyggelse eller områden där andra människor vistas, kan undantagsvis avsteg från kravet på toalett göras. Vid arbete inom tättbebyggt område ska det alltid finnas tillgång till toalett.

Dessa funktionskrav finns alltid, men det är upp till dig som arbetsgivare, i samverkan med medarbetarna, att komma fram till hur kraven skall uppfyllas. Det kan exempelvis handla om kojor, specialinredda bilar eller hänvisning till boendet om det ligger i närheten av arbetsstället. I slutändan är det Arbetsmiljöverket som, vid en eventuell inspektion, avgör ifall kraven uppfylls. Grundregeln är att arbetsgivaren ska ordna med lämpliga personalutrymmen.

bg-logs-green

Relevanta dokument

Checklista ny trakt

(docx, 149 kb)

Checklista inför arbete på ny trakt/arbetsställe

Ladda ned

Ladda ner mallar och anpassa dom till er verksamhet.
Berätta gärna om “En säkrare skogsentreprenad” och projektet om du delar vidare.

Relaterade artiklar

1 juni, 2021
Allmänna tips
Planera

Ensamarbete

Enligt AFS 1982:3 Ensamarbete, ska det på varje arbetsställe där arbete utförs av arbetstagare i fysisk- och/eller social isolering finnas beredskap och rutiner för att minska risker vid sådant arbete. Om ensamarbete innebär stor risk för kroppsskada g...
31 maj, 2021
Allmänna tips
Genomförande

Första hjälpen (L-ABC/HLR)

I en nödsituation är det fråga om minuter. En person som skadats eller som drabbats av ett akut sjukdomsfall måste snabbt få vård. Kunskaper i första hjälpen räddar liv. I AFS 1999:7 § 6 står att det med hänsyn till verksamhetens art, omfattning och sä...