Träd sågat itu

Integritetspolicy

Vilka uppgifter lagrar vi?

Vi lagrar uppgifter om namn, e-post, telefonnummer och uppgifter om aktuellt entreprenörsföretag som kontaktar oss via hemsidan.

Ändamål med insamlingen?

Vi använder uppgifterna för att kunna kontakta anmälaren och inleda ett samtal/samarbete. Kontakt kan ske både via e-post och/eller telefon.

Hur tar du del av den lagrade informationen?

För att ta del av den lagrade informationen vänligen kontakta GDPR ansvarig på Skogsentreprenörerna via se@skogsentreprenorerna.se .

Så raderar eller rättar du information

För att radera eller rätta informationen vänligen kontakta GDPR ansvarig på Skogsentreprenörerna via se@skogsentreprenorerna.se .

Så användningsbegränsar du information eller återkallar ditt samtycke

För att användningsbegränsa informationen vänligen kontakta GDPR ansvarig på Skogsentreprenörerna via se@skogsentreprenorerna.se .

Period som uppgifterna lagras

Vi lagrar uppgifterna i max 3 år.

Om ett samarbete inleds kan uppgifterna komma att lagras längre för att Skogsentreprenörerna skall kunna fullgöra sina åtaganden.

Konktaktinformation till personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig på Skogsentreprenörerna:

se@skogsentreprenorerna.se

Konktaktinformation till personuppgiftsansvarig

Svenska Skogsentreprenörerna ek. för.
Org.nr: 716413-9201

Tel. 08 - 655 41 90
E-post: se@skogsentreprenorerna.se

Besöksadress:
Storgatan 19
102 15 Stockholm

Postadress:
Box 556 80
102 15 Stockholm

Personuppgiftsbiträde / tekniskt ansvarig

Denna webbplats driftas och underhålls av The Generation Webbyrå i Stockholm. Vid förekomst av personuppgifter hanteras dessa tekniskt i företagets serverhallar med fysisk lokalisering i Stockholm. Webbplatsen patchas och underhålls dagligen i enligt med gängse webbstandard för att kontinuerligt hålla högsta möjliga säkerhetsnivå.