Skördare
Arkiv / Nyheter / Säker i skogen – Filmer om säkerhet

”Säker i skogen” är en filmserie framtagen för att sprida budskapet om att ta säkerhetsfrågan på allvar i arbete med skogsmaskiner.

Filmerna är tillgängliga via Skogforsk webbplats skogforsk.se/sakeriskogen.

Filmerna är inga heltäckande beskrivningar av rutiner och arbetssätt, utan är menade att sätta fokus på säkerhetsarbete och lyfta riskfyllda situationer. Tanken är att de ska väcka diskussioner hos förare, studenter och organisationer och motivera till att utforma sin egen säkra arbetsmiljö. Filmerna bygger på både maskinföres egna erfarenheter och expertkunskap vilket ger en bred bild av riskfyllda situationer som förare möts av i verkligheten och hur de kan hanteras. Målgrupperna är elever som utbildar sig till maskinförare, yrkesverksamma förare och andra som kommer i kontakt med skogsmaskiner.

herobild

Filmerna är skapade i projektet ”Skogsjobb i gränslandet” som är finansierat av Interreg, Region Dalarna och Skogsstyrelsen. Projektet syftar till att göra arbete inom skoglig sektor i Sverige och Norge mer attraktivt.

Relaterade artiklar

20 september, 2021
Nyheter
Undersöka

Säkerhetsrutor

Hytten ska erbjuda en ergonomiskt anpassningsbar och säker arbetsmiljö för dig som kör skogsmaskin. Därför ställs det krav på tillverkningen av alla nya maskiner. Maskinens rutor är en viktig del av skyddet och därför testas säkerhetsrutorna med standar...
31 maj, 2021
Genomförande
Riskbedömning

Säkerhets- och nödlägesrutiner

Vid all verksamhet, som bedöms ha allvarliga risker, ska det finnas skriftliga instruktioner. Det kan till exempel vara arbete i brant terräng, arbete i stormfälld skog, arbete med kemikalier, arbete vid luftledningar, hantering av fastfällda träd, bärg...