Skördare
Arkiv / Genomförande / Åtgärda och utreda olyckor och tillbud

Förutom rapporteringsplikten enligt Arbetsmiljölagen har arbetsgivaren skyldighet att utreda varför skadan, olyckan eller incidenten inträffade. Det räcker alltså inte bara att förteckna antalet, utan det innebär att man som arbetsgivare måste ta reda på orsakerna till ohälsan eller tillbudet/olyckan. Enligt PEFC-standarden skall åtgärder följas upp skriftligt om företaget har 10 eller fler anställda.

Efter att utredningen är genomförd är det bra att informera samtliga medarbetare på arbetsplatsen om det inträffade och vad utredningen kommit fram till. Syftet är att förebygga att fler liknande händelser sker igen. Chefen har även ansvaret för att genomföra åtgärder och dokumentera ärendet.

Metoden 5 varför?

För att utreda en skada, olycka eller incident kan metoden 5 varför användas. Den går ut på att man i minst 5 steg frågar sig varför olyckan skedde? Ex.

 • Kalle bröt benet
 • Varför bröt kalle benet?
  • Han halkade
 • Varför halkade Kalle?
  • Kalle hade inte rätt skor på sig
 • Varför hade Kalle inte rätt skor på sig?
  • Hans skor var trasiga
 • Varför var skorna trasiga?
  • Ingen hade beställt nya skor till Kalle
 • Varför hade ingen beställt nya skor?
  • Det saknas en rutin för genomgång av skyddsutrustning på arbetsplatsen
Slutsats

Kalle har brutit benet. Grundorsaken till olyckan är att det saknas rutiner för att kontrollera skyddsutrustningen (bla skor) på arbetsplatsen. För att undvika att samma sak händer igen blir därför en åtgärd att inrätta en sådan rutin.

Relaterade artiklar

29 september, 2022
Nyheter
Riskbedömning

Säker i skogen – Filmer om säkerhet

”Säker i skogen” är en filmserie framtagen för att sprida budskapet om att ta säkerhetsfrågan på allvar i arbete med skogsmaskiner. Filmerna är tillgängliga via Skogforsk webbplats skogforsk.se/sakeriskogen. Filmerna är inga heltäckande beskrivningar...
20 september, 2021
Nyheter
Undersöka

Säkerhetsrutor

Hytten ska erbjuda en ergonomiskt anpassningsbar och säker arbetsmiljö för dig som kör skogsmaskin. Därför ställs det krav på tillverkningen av alla nya maskiner. Maskinens rutor är en viktig del av skyddet och därför testas säkerhetsrutorna med standar...