Skördare
Arkiv / Nyheter / Säkerhetsrutor

Hytten ska erbjuda en ergonomiskt anpassningsbar och säker arbetsmiljö för dig som kör skogsmaskin. Därför ställs det krav på tillverkningen av alla nya maskiner. Maskinens rutor är en viktig del av skyddet och därför testas säkerhetsrutorna med standardiserade tester för att säkerställa att de skyddar mot stötar, slag och fallande föremål m.m.

Men trots detta händer det att en maskins ruta brister, i situationer där man förväntar sig att de skulle ha hållit. Flera olyckor och allvarliga tillbud har inträffat, oberoende av märke på maskin eller polykarbonatruta. Orsakerna till varför detta händer vet inte vi eller tillverkarna ännu. För att förstå vilka faktorer som kan skapa förutsättningar för dessa oväntade haverier behövs kunskap från ett stort antal olyckor och tillbud, men även från andra tillfällen då rutor bytts av någon anledning.

På initiativ från Skogforsk startas nu en insamling av data från svenskt, finskt och norskt skogsbruk. I Finland samarbetar Metsäteho med bl. a. den finska entreprenörsföreningen, och i Norge jobbar Skogkurs tillsammans med de norska maskinägarna. Här i Sverige samarbetar Skogforsk bl.a. med Skogsentreprenörerna, skogsbolagen och SLU. Målet är att kartlägga och analysera de situationer som lett till byten av rutor. På sikt ska arbetet höja säkerheten i arbetet.

Sveriges skogsmaskinägare uppmanas fortlöpande att rapportera tillbud och andra byten av säkerhetsrutor via en enkel webbenkät, som tar några minuter att besvara. Även byten som ligger några år bakåt i tiden är givetvis intressanta!

Länk till Skogforsks informationsfolder med råd för säkrare arbete och en länk till enkäten hittar du på https://www.skogforsk.se/nyheter/2021/kan-gatan-om-sprackta-rutor-fa-sin-losning/

Länk till enkäten hittar du här.

 

Relaterade artiklar

29 september, 2022
Nyheter
Riskbedömning

Säker i skogen – Filmer om säkerhet

”Säker i skogen” är en filmserie framtagen för att sprida budskapet om att ta säkerhetsfrågan på allvar i arbete med skogsmaskiner. Filmerna är tillgängliga via Skogforsk webbplats skogforsk.se/sakeriskogen. Filmerna är inga heltäckande beskrivningar...
31 maj, 2021
Genomförande
Riskbedömning
Undersöka

Åtgärda och utreda olyckor och tillbud

Förutom rapporteringsplikten enligt Arbetsmiljölagen har arbetsgivaren skyldighet att utreda varför skadan, olyckan eller incidenten inträffade. Det räcker alltså inte bara att förteckna antalet, utan det innebär att man som arbetsgivare måste ta reda p...