människor i skogen
Arkiv / Undersöka / Utvecklingssamtal

Utvecklingssamtal (ibland kallat medarbetarsamtal) är en viktig del i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Utvecklingssamtal är ett viktigt verktyg för dig som chef för att undersöka arbetsmiljön, inte minst den psykosociala.

Utvecklingssamtalet skiljer sig från de samtal som du som skogsentreprenör har dagligen med dina anställda. Ni bör följa en mall eller en checklista, dvs det finns vissa förutbestämda områden som ni bör diskutera. Mallen hjälper dig att styra samtalet och den lite mer formella tonen hjälper er att prata lite mer allvar.

Under samtalet är det viktigt att ni båda känner er trygga, framför allt medarbetaren. Välj därför att ha samtalet på “neutral mark”, exempelvis i kojan, men se till så att ni inte blir störda under samtalet.

Syftet med utvecklingssamtalet är att skapa dialog. Som chef är du oftast mycket bättre på att tala än att lyssna. Genom att fråga på ett sätt som uppmuntrar till dialog, kan du undvika att samtalet uppfattas som ett förhör.

Checklista för ett bra medarbetarsamtal

  • Boka mötet i god tid innan så att båda hinner förbereda sig
  • Skicka ut material, mallen nedan, i förväg
  • Håll samtalet på “neutral mark”
  • Lyssna mer än du pratar
  • Kom förberedd till mötet och inled med vad som sas på förra samtalet
  • Dokumentera mötet

 

Komplettera gärna vår mall med ex Prevents material som finns att ladda ner på https://www.prevent.se/jobba-med-arbetsmiljo/checklistor/.

 

Träd sågat itu
bg-logs-green

Relaterade dokument

Mall för utvecklingssamtal

(docx, 144 kb)

Mall för att hålla i och dokumentera utvecklingssamtal

Ladda ner

Ladda ner mallar och anpassa dom till er verksamhet.
Berätta gärna om “En säkrare skogsentreprenad” och projektet om du delar vidare.

Relaterade artiklar

20 september, 2021
Nyheter
Undersöka

Säkerhetsrutor

Hytten ska erbjuda en ergonomiskt anpassningsbar och säker arbetsmiljö för dig som kör skogsmaskin. Därför ställs det krav på tillverkningen av alla nya maskiner. Maskinens rutor är en viktig del av skyddet och därför testas säkerhetsrutorna med standar...
31 maj, 2021
Genomförande
Riskbedömning
Undersöka

Åtgärda och utreda olyckor och tillbud

Förutom rapporteringsplikten enligt Arbetsmiljölagen har arbetsgivaren skyldighet att utreda varför skadan, olyckan eller incidenten inträffade. Det räcker alltså inte bara att förteckna antalet, utan det innebär att man som arbetsgivare måste ta reda p...