Motorsåg
Arkiv / Genomförande / Anmäl olyckor och tillbud

När en medarbetare råkar ut för en olycka, ett tillbud (som skulle ha kunnat orsaka skada eller ohälsa) eller drabbas av en arbetsrelaterad sjukdom ska han/hon anmäla detta till sin chef/arbetsgivare, oavsett om skadan leder till sjukskrivning eller inte. Arbetsskadan kan ha skett på arbetsplatsen i skogen, men även på väg till eller från arbetet, under en tjänsteresa eller under en utbildning.

  • Olycka = Aj!
  • Tillbud = Oj!
  • Riskobservation/säkerhetsrisk = inget har hänt än, men skulle kunna hända

 

Olyckor, tillbud och även riskobservationer ska dokumenteras och vid behov utredas så att samma sak eller något liknande inte inträffar igen. Ju bättre man är på att utreda och åtgärda orsakerna till de riskobservationer och tillbud som sker på arbetsplatsen, desto bättre är man på att förebygga att det inträffar olyckor.

Händelsen ska dokumenteras samt när detta är ett krav även anmälas till Arbetsmiljöverket och/eller Försäkringskassan. Medarbetaren som drabbats av olycka kan även söka ersättning via AFA Försäkring eller annat försäkringsbolag som arbetsgivaren är ansluten till.

"Ett bra sätt att öka antalet rapporteringar i verksamheten kan vara att sätta mål för antalet riskobservationer. Ex en observation per medarbetare och månad."

Vad ska anmälas till Arbetsmiljöverket och/eller Försäkringskassan?

Alla olycksfall med personskada ska anmälas till Försäkringskassan.

Om det har inträffat ett allvarligt tillbud eller olyckshändelse ska detta anmälas ”utan dröjsmål” (samma dag) till Arbetsmiljöverket enligt arbetsmiljöförordningens § 2. Anmälan görs per telefon eller på Anmälarbetsskada.se. Paragrafen är direkt straffsanktionerad, vilket innebär att man kan få böter om anmälan inte görs inom rimlig tid. Vad som är allvarligt eller inte finns inte konkret definierat i lagstiftningen, men man kan som exempel säga att en förlorad nagel inte är anmälningspliktig, medan en förlorad fingertopp är det. Ett exempel på ett allvarligt tillbud är att en lokal exploderar, men ingen befann sig i utrymmet. Rådgör gärna med Arbetsmiljöverket om ni är osäkra på vad som ska anmälas.

Till Arbetsmiljöverket och/eller Försäkringskassan ska nedan anmälas. Om anmälan görs via anmalarbetsskada.se skickas anmälan för varje skadetyp till rätt myndighet. För mer information om vad respektive arbetsskada innebär; gå in på anmalarbetsskada.se.

  • Allvarlig arbetsolycka
  • Arbetsolycka
  • Allvarligt tillbud utan personskada
  • Olycka/dödsolycka som skett till/från arbetet
  • Dödsfall på grund av arbetsolycka
  • Dödsfall på grund av arbetssjukdom
  • Arbetssjukdom

 

Observera att anmälningsskyldigheten även gäller egenföretagare!

Relaterade artiklar

20 september, 2021
Nyheter
Undersöka

Säkerhetsrutor

Hytten ska erbjuda en ergonomiskt anpassningsbar och säker arbetsmiljö för dig som kör skogsmaskin. Därför ställs det krav på tillverkningen av alla nya maskiner. Maskinens rutor är en viktig del av skyddet och därför testas säkerhetsrutorna med standar...
31 maj, 2021
Allmänna tips
Genomförande

Första hjälpen (L-ABC/HLR)

I en nödsituation är det fråga om minuter. En person som skadats eller som drabbats av ett akut sjukdomsfall måste snabbt få vård. Kunskaper i första hjälpen räddar liv. I AFS 1999:7 § 6 står att det med hänsyn till verksamhetens art, omfattning och sä...