Avverkning
Arkiv / Riskbedömning / Förändring i verksamheten

En riskbedömning ska göras vid större förändringar av verksamheten; exempelvis personalförändringar, nya arbetstider och arbetsmetoder, andra organisationsförändringar, om- och nybyggnation samt ny maskinell utrustning. Det ska alltså handla om ändringar som inte är en del av det dagliga, löpande arbetet.

En förutsättning för att arbetsgivaren ska kunna bedöma riskerna vid en förändring är att det står klart vilka ändringar som planeras, var de ska genomföras, fysiskt eller organisatoriskt, samt vilka grupper av arbetstagare som kommer att beröras av ändringarna. Vid planering av förändringar ska riskbedömning göras redan i planeringsskedet, innan ändringarna genomförs.

Arbetsmiljöverket har tagit fram en broschyr som beskriver arbetet med riskbedömning inför ändringar i verksamheten.

bg-logs-green

Relevanta dokument

Riskbedömning inför ändringar i verksamheten

(PDF, 213 kb)

Riskbedömning inför ändringar i verksamheten (ADI 575), broschyr

Ladda ned

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Sed tempus pulvinar orci nec fringilla. Nam molestie sed enim quis volutpat.

Relaterade artiklar

20 september, 2021
Nyheter
Undersöka

Säkerhetsrutor

Hytten ska erbjuda en ergonomiskt anpassningsbar och säker arbetsmiljö för dig som kör skogsmaskin. Därför ställs det krav på tillverkningen av alla nya maskiner. Maskinens rutor är en viktig del av skyddet och därför testas säkerhetsrutorna med standar...
31 maj, 2021
Genomförande
Riskbedömning

Säkerhets- och nödlägesrutiner

Vid all verksamhet, som bedöms ha allvarliga risker, ska det finnas skriftliga instruktioner. Det kan till exempel vara arbete i brant terräng, arbete i stormfälld skog, arbete med kemikalier, arbete vid luftledningar, hantering av fastfällda träd, bärg...