Sågat träd
Arkiv / Följa upp / Årlig uppföljning av arbetsmiljöarbetet

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) ska arbetsgivaren följa upp det systematiska arbetsmiljöarbetet minst en gång per år. Om arbetet inte fungerat bra ska det förbättras.

Uppföljningen är en viktig del i det systematiska arbetsmiljöarbetet eftersom det är då vi kontrollerar att de åtgärder vi genomfört under året har fått avsedd effekt. Om vi upptäcker att åtgärder vi satt in för att förbättra arbetsmiljön inte har fått den effekt vi hoppats på, behöver vi sätta in nya/andra åtgärder.

Den årliga uppföljningen berör hela organisationen och ska genomföras på arbetsplatsnivå och övergripande för hela verksamheten. Det innebär att en större organisation (ex med flera lag) bör överväga att genomföra en separat uppföljning per lag eller del av verksamhet (separata för ex. plantering, röjning eller annan verksamhet).

Prevent har tagit fram en checklista för den årliga uppföljningen, du hittar den här.

Relaterade artiklar

25 maj, 2021
Genomförande
Årshjulet

Genomföra planerade åtgärder

I detta steg genomförs de planerade åtgärder som beslutats i handlingsplanen. Om en åtgärd måste skjutas på framtiden ska orsaken till detta anges i handlingsplanen. Ta inte bort något ur handlingsplanen, synliga ändringar och justeringar gör det enklar...
24 maj, 2021
Planera
Årshjulet

Planering av året

För att få till systematiken i arbetsmiljöarbetet är det viktigt att ta fram en plan. Ett bra sätt att åskådliggöra planeringen är genom ett årshjul. Årshjulet fungerar som en kalender där ni på arbetsplatsen planerar in de olika aktiviteterna som löper...