article-verksamheten
Arkiv / Planera / Planering av året

För att få till systematiken i arbetsmiljöarbetet är det viktigt att ta fram en plan. Ett bra sätt att åskådliggöra planeringen är genom ett årshjul. Årshjulet fungerar som en kalender där ni på arbetsplatsen planerar in de olika aktiviteterna som löper under året. En annan fördel med att åskådliggöra arbetet i ett hjul är att det visar på det cirkulära arbetssätt som är en av grunderna i SAM.

Nedan är ett exempel på aktiviteter som bör ingå i hjulet, planeringen bör därefter anpassas efter er verksamhet.

 • Undersök arbetsförhållandena
  • Fysisk skyddsrond (rundvandring (eller skrivbordsrond) tillsammans med skyddsombud, information och komplettering på APT/kojmöte)
  • Psykosocial skyddsrond (på APT/kojmöte)
 • Övergripande riskbedömning/risk-workshop
  • Säkerställ så att skriftliga rutiner finns för särskilt riskfyllda moment
 • Årlig handlingsplan för arbetsmiljöarbetet
 • Dokumenterade medarbetarsamtal
 • Genomförande av åtgärder
 • Årlig uppföljning av arbetsmiljöarbetet
  • Årlig uppföljning av rapporterade skador och tillbud

Mer regelbundet:

 • APT minst 2 gånger/år
 • Introducera nya medarbetare vid behov
 • Följ upp aktiviteter i handlingsplanen för arbetsmiljö enligt plan

 

bg-logs-green

Relevanta dokument

Årshjulet

(pptx, 4,31 MB)

Använd mallen för att skapa ert egna årshjul.

Ladda ned

Ladda ner mallar och anpassa dom till er verksamhet.
Berätta gärna om “En säkrare skogsentreprenad” och projektet om du delar vidare.

Relaterade artiklar

1 juni, 2021
Allmänna tips
Planera

Ensamarbete

Enligt AFS 1982:3 Ensamarbete, ska det på varje arbetsställe där arbete utförs av arbetstagare i fysisk- och/eller social isolering finnas beredskap och rutiner för att minska risker vid sådant arbete. Om ensamarbete innebär stor risk för kroppsskada g...
27 maj, 2021
Allmänna tips
Genomförande
Planera

Introducera nya medarbetare

De som börjar arbeta i verksamheten, inklusive vikarier och inhyrd personal, ska få en introduktion som bland annat tar upp vilka arbetsmiljörisker som finns i verksamheten och hur man ska arbeta och förhålla sig till dessa för att inte skada sig eller...