Stockar och skördare
Arkiv / Genomförande / Genomföra planerade åtgärder

I detta steg genomförs de planerade åtgärder som beslutats i handlingsplanen. Om en åtgärd måste skjutas på framtiden ska orsaken till detta anges i handlingsplanen. Ta inte bort något ur handlingsplanen, synliga ändringar och justeringar gör det enklare att följa arbetet och är ett bra underlag till utvärderingen.

Skördare

Relaterade artiklar

31 maj, 2021
Allmänna tips
Genomförande

Första hjälpen (L-ABC/HLR)

I en nödsituation är det fråga om minuter. En person som skadats eller som drabbats av ett akut sjukdomsfall måste snabbt få vård. Kunskaper i första hjälpen räddar liv. I AFS 1999:7 § 6 står att det med hänsyn till verksamhetens art, omfattning och sä...
31 maj, 2021
Genomförande
Riskbedömning

Säkerhets- och nödlägesrutiner

Vid all verksamhet, som bedöms ha allvarliga risker, ska det finnas skriftliga instruktioner. Det kan till exempel vara arbete i brant terräng, arbete i stormfälld skog, arbete med kemikalier, arbete vid luftledningar, hantering av fastfällda träd, bärg...