Sågat träd
Arkiv / Om oss / Om Skogsentreprenörerna

Skogsentreprenörerna har idag drygt 700 medlemsföretag. Både företagare med maskiner, och manuella som erbjuder tjänster som röjning, gallring, planläggning och plantering.

Som medlem får man branschgemenskap, omvärldsbevakning och tillgång till våra skickliga företagsrådgivare med specialistkunskap i allt från avtalsfrågor och juridik – till arbetsmiljöfrågor.

Träd sågat itu

Att vara småföretagare är en verklighet inte som alla andras. Skogen har sina förutsättningar – och få ställen har så höga kvalitets- och produktionskrav. Kraven ökar hela tiden och med Skogsentreprenörernas unika verktygslåda och kurser får man tillgång till det som krävs för att driva ett professionellt företag.

En viktig del för Skogsentreprenörerna är att vara med och forma framtidens skogsbruk. Vi tar vårt opinionsarbete på allvar och driver medlemmarnas frågor.

Med 23 medlemssektioner från norr till söder är Skogsentreprenörerna skogsbrukets starkaste nätverk för småföretagare. Är du inte redan medlem? Välkommen du också!