människor i skogen
Arkiv / Genomförande / Skyddsronder

Skyddsronden innebär att arbetsgivaren tillsammans med en representant från medarbetarna (skyddsombud om sådant finns på arbetsplatsen) går igenom arbetsplatsen för att upptäcka brister i arbetsmiljön. En skyddsrond kan exempelvis göras för en specifik maskin eller en koja.

Ibland är det inte praktiskt möjligt med en rundvandring, då kan arbetsgivare och arbetstagare sätta sig ner tillsammans och göra en ”skrivbordsrond”. Då går man gemensamt igenom arbetsmiljön och tar upp eventuella risker och saker som behöver åtgärdas samt dokumenterar dessa, men man går inte fysiskt runt och tittar.

Till hjälp finns allmänna mallar/checklistor att använda, exempelvis från Prevent.

Skogsbruk - Maskinell avverkning och terrängtransport: https://checklists.prevent.se/checklist/answer/192

Skogsbruk - Arbete med motorsåg och röjsåg: https://checklists.prevent.se/checklist/answer/191

Skogsbruk - Skogsplantskolor: https://checklists.prevent.se/checklist/answer/193

bg-logs-green

Relevanta dokument

Riskbedömning och Handlingsplan

(xlsx, 41 kb)

Mall för riskbedömning och handlingsplan för arbetsmiljöarbetet

Ladda ned

Ladda ner mallar och anpassa dom till er verksamhet.
Berätta gärna om “En säkrare skogsentreprenad” och projektet om du delar vidare.

Relaterade artiklar

29 september, 2022
Nyheter
Riskbedömning

Säker i skogen – Filmer om säkerhet

”Säker i skogen” är en filmserie framtagen för att sprida budskapet om att ta säkerhetsfrågan på allvar i arbete med skogsmaskiner. Filmerna är tillgängliga via Skogforsk webbplats skogforsk.se/sakeriskogen. Filmerna är inga heltäckande beskrivningar...
20 september, 2021
Nyheter
Undersöka

Säkerhetsrutor

Hytten ska erbjuda en ergonomiskt anpassningsbar och säker arbetsmiljö för dig som kör skogsmaskin. Därför ställs det krav på tillverkningen av alla nya maskiner. Maskinens rutor är en viktig del av skyddet och därför testas säkerhetsrutorna med standar...