grankottar
Arkiv / Genomförande / Organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA)

Organisatoriska och sociala faktorer ska också beaktas i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Den organisatoriska arbetsmiljön omfattar villkor och förutsättningar för arbetet som inkluderar; ledning och styrning, kommunikation, delaktighet, handlingsutrymme, fördelning av arbetsuppgifter samt krav, resurser och ansvar.

Den sociala arbetsmiljön handlar om villkor och förutsättningar för arbetet som inkluderar socialt samspel, samarbete och socialt stöd från chefer och kollegor.

Medarbetarens ansvar

Enligt Arbetsmiljölagen (kapitel 3, 4 paragrafen) ska arbetstagaren medverka och följa de föreskrifter och regler som gäller på arbetsplatsen. Arbetstagaren har även skyldighet att meddela om det finns akuta risker på arbetsplatsen. Arbetstagarna ska kommunicera, inte kompensera, bristerna i arbetsmiljön. Delaktighet är en mycket viktig aspekt av den sociala arbetsmiljön.

Ohälsosam arbetsbelastning

Resurserna ska anpassas till de krav som ställs i arbetet. Om kraven är större än resurserna, kan arbetsgivaren till exempel minska arbetsmängden, ändra prioriteringsordningen, ge möjlighet till återhämtning eller öka bemanningen. Det ska föras en dialog mellan arbetsgivare och anställda för att förhindra att ohälsa uppstår ex i medarbetarsamtal, kojmöten, APT etc.

Arbetstid

Vissa typer av arbetstider, som skiftarbete, nattarbete, långa arbetspass och att vara ständigt nåbar, kan påverka hälsan negativt. Då är det särskilt viktigt att ta hänsyn till det när arbetstiden förläggs, t.ex. att tid för återhämtning planeras in. Vid regelbundet nattarbete ska hälsokontroller genomföras via företagshälsovården.

Undersök den organisatoriska och sociala miljön

Prevent har tagit fram en enkät för att hjälpa företag att undersöka den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Använd enkäten för att undersöka den organisatoriska och sociala arbetsmiljön (OSA) inom områden som arbetsbelastning, ledarskap, återhämtning och kränkande särbehandling. Det går även bra att använda den mall för psykosocial skyddsrond som finns att ladda ner nedan.

När undersökningen är gjord börjar det viktiga arbetet med att tillsammans förbättra de områden där ni fått ett lågt resultat.

 

bg-logs-green

Relevanta dokument

Psykosocial skyddsrond

(docx, 147 kb)

Undersök den organisatoriska och sociala arbetsmiljön

Ladda ned

Ladda ner mallar och anpassa dom till er verksamhet.
Berätta gärna om “En säkrare skogsentreprenad” och projektet om du delar vidare.

Relaterade artiklar

29 september, 2022
Nyheter
Riskbedömning

Säker i skogen – Filmer om säkerhet

”Säker i skogen” är en filmserie framtagen för att sprida budskapet om att ta säkerhetsfrågan på allvar i arbete med skogsmaskiner. Filmerna är tillgängliga via Skogforsk webbplats skogforsk.se/sakeriskogen. Filmerna är inga heltäckande beskrivningar...
20 september, 2021
Nyheter
Undersöka

Säkerhetsrutor

Hytten ska erbjuda en ergonomiskt anpassningsbar och säker arbetsmiljö för dig som kör skogsmaskin. Därför ställs det krav på tillverkningen av alla nya maskiner. Maskinens rutor är en viktig del av skyddet och därför testas säkerhetsrutorna med standar...