Sågat träd
Arkiv / Allmänna tips / Introducera nya medarbetare

De som börjar arbeta i verksamheten, inklusive vikarier och inhyrd personal, ska få en introduktion som bland annat tar upp vilka arbetsmiljörisker som finns i verksamheten och hur man ska arbeta och förhålla sig till dessa för att inte skada sig eller drabbas av ohälsa (se checklista nedan). Denna del av introduktionen genomförs senast två veckor efter att den nya medarbetaren har börjat (observera att viss introduktion kan vara viktig innan medarbetaren ens börjar arbeta). Omfattningen av informationen anpassas med hänsyn till medarbetarens ålder, erfarenhet, språkkunskaper, kulturella bakgrunder och eventuell funktionsvariation.

Syftet är att se till att nya arbetstagare får en välplanerad introduktion för att känna sig välkomna, få klart för sig vilka förväntningar och krav som ställs samt minska risken för skador och ohälsa.

Introduktion innebär att nyanställda ska få:

  • Kunskaper om företaget
  • Information om administrativa rutiner
  • Lära sig gällande arbetsmetoder
  • Allmänna kunskaper om arbetsmiljö och rutiner för arbetsmiljöarbetet

 

Medarbetare som har varit borta länge från jobbet ska få en anpassad introduktion. Ansvarig chef ska tillsammans med medarbetaren bestämma innehåll och omfattning av introduktionen.

bg-logs-green

Relevanta dokument

Introduktion av nya medarbetare

(docx, 140 kb)

Checklista för introduktion av nya medarbetare.

Ladda ned

Ladda ner mallar och anpassa dom till er verksamhet.
Berätta gärna om “En säkrare skogsentreprenad” och projektet om du delar vidare.

Relaterade artiklar

9 september, 2021
Allmänna tips

Personalbodar och kojor

Arbetsmiljölagen kapitel 2, 8 § säger att det “I den utsträckning som föranledes av arbetets art och arbetstagarnas behov ska finnas utrymmen och anordningar för personlig hygien, förtäring och vila samt första hjälp vid olycksfall eller sjukdom.”. Dess...
1 juni, 2021
Allmänna tips
Planera

Ensamarbete

Enligt AFS 1982:3 Ensamarbete, ska det på varje arbetsställe där arbete utförs av arbetstagare i fysisk- och/eller social isolering finnas beredskap och rutiner för att minska risker vid sådant arbete. Om ensamarbete innebär stor risk för kroppsskada g...