Motorsåg
Arkiv / Allmänna tips / Första hjälpen (L-ABC/HLR)

I en nödsituation är det fråga om minuter. En person som skadats eller som drabbats av ett akut sjukdomsfall måste snabbt få vård. Kunskaper i första hjälpen räddar liv.

I AFS 1999:7 § 6 står att det med hänsyn till verksamhetens art, omfattning och särskilda risker ska finnas tillräckligt många personer som kan ge första hjälpen. Kunskaperna ska hållas aktuella. I maskinföretag innebär detta att alla medarbetare ska gå en första hjälpen-utbildning minst vart femte år, i skogsvårdsföretag minst 2 personer per lag med samma intervall (fem år).

Efter genomgången kurs ska kursdeltagaren kunna:

  • Kontrollera livstecken
  • Skapa öppen luftväg
  • Medvetslöshet – stabilt sidoläge
  • Larma på rätt sätt
  • Hjärt- och lungräddning med praktiska övningar
  • Åtgärder vid luftvägsstopp
  • Stoppa blödning
  • Förebygga cirkulationssvikt
  • Organisera och handla på en olycksplats

 

Första hjälpen-utrustning

Utrustning för första hjälpen ska finnas på arbetsplatsen för att rädda liv, minska lidande och dämpa oro om olyckan är framme (AFS 1999:07). Ett snabbt agerande vid en olycka kan förkorta tiden för sjukskrivning och rehabilitering.

Första hjälpen-utrustningen ska innehålla tydliga föreskrifter om vilket material som finns och underhållas och uppdateras regelbundet. Alla på företaget ska veta vem som ansvarar för utrustningen och vem som är utbildad för att hjälpa till vid en akutsituation. Detta ska stå på en informationstavla. Vissa arbetsplatser har också behov av andra produkter för att uppnå acceptabel nivå, t.ex. bår, brandfilt, brännskadekompresser, ögonduschar mm. Vad som behövs beror på er verksamhet och förutsättningar.

Se till att det är fri väg till första hjälpen-utrustningen så att den är lättillgänglig för alla på arbetsplatsen. Man ska inte behöva flytta på några saker för att komma åt den. Utrustningen ska inte heller vara längre bort än att man kan komma åt den och börja omhändertagandet inom någon minut efter att olyckan skett. Varje sekund kan vara viktig.  

På Arbetsmiljöverkets hemsida www.av.se finns mer information om första hjälpen och krisstöd.

 

Relaterade artiklar

9 september, 2021
Allmänna tips

Personalbodar och kojor

Arbetsmiljölagen kapitel 2, 8 § säger att det “I den utsträckning som föranledes av arbetets art och arbetstagarnas behov ska finnas utrymmen och anordningar för personlig hygien, förtäring och vila samt första hjälp vid olycksfall eller sjukdom.”. Dess...
1 juni, 2021
Allmänna tips
Planera

Ensamarbete

Enligt AFS 1982:3 Ensamarbete, ska det på varje arbetsställe där arbete utförs av arbetstagare i fysisk- och/eller social isolering finnas beredskap och rutiner för att minska risker vid sådant arbete. Om ensamarbete innebär stor risk för kroppsskada g...