Träd sågat itu

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Viktigt för dig som skogsentreprenör

Med ett systematiskt arbetsmiljöarbete skapar du en bra arbetsplats för dina anställda. Samtidigt ger det dig som skogsentreprenör bättre struktur och ökar möjligheterna till att förbättra din lönsamhet.

bg-logs-green

Arbetsmiljöhjulet

Planering av året

Årlig uppföljning av SAM

Fysisk skyddsrond

APT

Genomförande

Genomförande

Riskbedömning

Januari

Bedöm vilka arbetsförhållanden som kan medföra risk för ohälsa eller olycksfall.

Läs mer

Utvecklingssamtal

Februari

Utvecklingssamtal är ett viktigt verktyg för dig som chef för att undersöka arbetsmiljön, inte minst den psykosociala.

Läs mer

APT / Psykosocial (OSA) skyddsrond

Mars

Undersök den organisatoriska och sociala arbetsmiljön (OSA)

Läs mer

Lönesamtal

April

Mer information om lönesamtal kommer inom kort...

Läs mer

Kemikalieöversyn

Maj

Håll en uppdaterad förteckning över vilka kemiska produkter som ensamt eller tillsammans kan medföra ohälsa eller olycksfall

Läs mer

Första hjälpen (L-ABC/HLR)

Juni

I en nödsituation är det fråga om minuter. Alla medarbetare ska gå en första hjälpen-utbildning minst vart femte år.

Läs mer

Genomföra planerade åtgärder

Juli

I detta steg genomförs de planerade åtgärder som beslutats i handlingsplanen.

Läs mer

Genomföra planerade åtgärder

Augusti

I detta steg genomförs de planerade åtgärder som beslutats i handlingsplanen.

Läs mer

Arbetsplatsträff (APT)

September

Minst två arbetsplatsträffar ska genomföras varje år enligt PEFC-standarden

Läs mer

Fysisk skyddsrond

Oktober

Skyddsronden innebär att arbetsgivaren tillsammans med en representant från medarbetarna går igenom arbetsplatsen för att upptäcka brister i arbetsmiljön.

Läs mer

Årlig uppföljning av SAM

November

Enligt föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) ska arbetsgivaren följa upp det systematiska arbetsmiljöarbetet minst en gång per år.

Läs mer

Planering av året

December

För att få till systematiken i arbetsmiljöarbetet är det viktigt att ta fram en plan. Ett bra sätt att åskådliggöra planeringen är genom ett årshjul.

Läs mer

Riskbedömning

Utvecklingssamtal

APT / Psykosocial (OSA) skyddsrond

Lönesamtal

Kemikalieöversyn

Första hjälpen

Arbetsmiljöhjulet hjälper dig som entreprenör att planera det systematiska arbetsmiljöarbetet. Klicka på de olika avsnitten i hjulet för att läsa mer och ladda ner mallar för att genomföra de olika aktiviteterna i ditt företag.

Om projektet

En säkrare skogsentreprenad

En säkrare skogsentreprenad är ett treårigt projekt finansierat av Centralfonden och drivs av Skogsentreprenörerna. Utvecklingen av ett systematiskt arbetsmiljöarbete gagnar hela branschen.

läs mer

img-branschfolk
bg-logs-green

Behöver du hjälp?

Under projekttiden har du som skogsentreprenör möjlighet till kostnadsfri rådgivning och hjälp av vår arbetsmiljöexpert Sebastian Lindqvist.

Sågat träd
Skogsentreprenörerna

Branschens starkaste nätverk

Skogsentreprenörerna är en branschorganisation för entreprenörer verksamma i skogen. Som medlem får du rådgivning, nätverk, verktyg och skräddarsydda kurser. Samtidigt driver vi opinion och företräder i frågor viktiga för branschen.

läs mer